Imię i nazwisko:
Adres email:

Poleć treść:


"NAUCZYCIEL - INNOWATOR" - konkurs Ministra Edukacji Narodowej

Redakcja portalu, 30 Listopad 17 Dodaj komentarz Wyślij Drukuj

"NAUCZYCIEL - INNOWATOR" - konkurs Ministra Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej zaprasza nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, nauczycieli szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej oraz nauczycieli publicznych szkół podstawowych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości do udziału w konkursie „Nauczyciel – Innowator”. Celem konkursu jest wyłonienie laureatów – nauczycieli, którzy przygotują najlepszy scenariusz zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK oraz pomocy dydaktycznych określonych w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.


Zakres przedmiotowy konkursu

Konkurs polega na przygotowaniu przez szkołę filmu (nie przekraczającego 15 minut) przedstawiającego scenariusz zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK oraz pomocy określonych w rządowym programie Aktywna tablica. Każdy Zgłaszający może zgłosić jeden film, wykonany samodzielnie na potrzeby Konkursu. Filmy zgłaszane do Konkursu nie mogą być przedmiotem zgłoszeń w innych konkursach. Zgłaszający zamieszcza Film w wybranym miejscu, podając w zgłoszeniu link do strony, na której ten film się znajduje.


Termin i sposób zgłoszenia

Zgłoszenia Nauczyciela-Innowatora dokonuje dyrektor szkoły do dnia 22 grudnia 2017 r. na adres poczty elektronicznej właściwego kuratorium. Komisja konkursowa, powołana przez właściwego kuratora oświaty wyłania spośród wszystkich uczestników konkursu jednego laureata. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 29 grudnia 2017 r.

Zgłoszenie zawiera

  • tytuł scenariusza filmu;
  • link do strony, na której znajduje się film;
  • imię/imiona i nazwisko Nauczyciela-Innowatora zgłoszonego do Konkursu;
  • pełną nazwę szkoły w której zatrudniony jest Nauczyciel-Innowator;
  • informację dotyczącą nauczanego przedmiotu, stanowisko pracy;
  • imię i nazwisko, e-mail i numer telefonu osoby zgłaszającej film do Konkursu;
  • uzasadnienie zawierające maksymalnie 2000 znaków, dlaczego zgłoszony nauczyciel powinien otrzymać tytuł „Nauczyciel -Innowator”;
  • skan oświadczenia o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora Konkursu autorskich praw majątkowych do filmu (Wzór oświadczenia określa załącznik nr 1 do Regulaminu),
  • skan zgody/zgód osób występujących w filmie na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku i wypowiedzi za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych we wszelkich działaniach promocyjnych Organizatora.


Nagrody

Laureat otrzyma tytuł „NAUCZYCIEL-INNOWATOR” oraz nagrodę rzeczową Ministra Edukacji Narodowej. Rozdanie nagród nastąpi podczas gali finałowej w Warszawie. O jej terminie laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie oraz za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w zgłoszeniu konkursowym.


źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Skojarzone pliki:
„Nauczyciel – Innowator” - regulamin konkursu [pdf]
„Nauczyciel – Innowator” - załącznik nr 1 [pdf]
„Nauczyciel – Innowator” - załącznik nr 2 [pdf]
„Nauczyciel – Innowator” - załącznik nr 3 [pdf]
„Nauczyciel – Innowator” - załącznik nr 4 [pdf]
 

Podziel się
KOMENTARZE
Aktualnie brak komentarzy. Bądź pierwszy, wyraź swoją opinię

DODAJ KOMENTARZ
Zaloguj się albo Dodaj komentarz jako gość.

Dodaj komentarz:ZOBACZ TAKŻE
REKLAMA
SPOŁECZNOŚĆ
Kategorie
Technologia
NAJNOWSZE ARTYKUłY

Warszawska Liga Debatancka dla Szkół Podstawowych - trwa przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji

Redakcja portalu 29 Czerwiec 2022

Trwa II. edycja konkursu "Pasjonująca lekcja religii"

Redakcja portalu 29 Czerwiec 2022

#UOKiKtestuje - tornistry

Redakcja portalu 23 Sierpień 2021

"Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej lekturą jubileuszowej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania.

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021

RPO krytycznie o rządowym projekcie odpowiedzialności karnej dyrektorów szkół i placówek dla dzieci

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021


OSTATNIE KOMENTARZE

Wychowanie w szkole, czyli naprawdę dobra zmiana

~ Staszek(Gość) z: http://www.parental.pl/ 03 Listopad 2016, 13:21

Ku reformie szkół średnich - część I

~ Blanka(Gość) z: http://www.kwadransakademicki.pl/ 03 Listopad 2016, 13:18

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:15

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:14

Presja rodziców na dzieci - Wykład Margret Rasfeld

03 Listopad 2016, 13:09


Powrót do góry
logo_unii_europejskiej