Imię i nazwisko:
Adres email:

Poleć treść:


Monitor kształcenia i szkolenia: potrzeba więcej inwestycji, by rozpowszechniać korzyści z edukacji w całym społeczeństwie

Redakcja portalu, 14 Listopad 15 Dodaj komentarz Wyślij Drukuj

Monitor kształcenia i szkolenia: potrzeba więcej inwestycji, by rozpowszechniać korzyści z edukacji w całym społeczeństwie

Według Monitora kształcenia i szkolenia 2015 w całej Europie poczyniono postępy w zdobywaniu wykształcenia, lecz konieczne są inwestycje, które sprawią, że edukacja stanie się bardziej integracyjna i sprzyjać będzie mobilności społecznej.


Zgodnie z informacjami zawartymi w unijnym Monitorze kształcenia i szkolenia z 2015 r. więcej państw członkowskich osiągnęło swoje cele polegające na zwiększeniu liczby studentów, którzy zdobywają wykształcenie na poziomie wyższym, oraz zmniejszeniu liczby osób przedwcześnie kończących naukę. Oznacza to, że Europa jest na dobrej drodze do osiągnięcia do 2020 r. celów ustalonych w strategii na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Postęp jest jednak nierównomierny, obserwuje się rozbieżności między państwami członkowskimi i wewnątrz państw członkowskich. Uczniowie z grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i środowisk imigranckich są najbardziej narażeni na ryzyko nieosiągnięcia minimalnych standardów edukacyjnych.

Tibor Navracsics, unijny komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu, stwierdził: „Edukacja ma kluczowe znaczenie, jeżeli chcemy przyspieszyć wzrost gospodarczy i budować spójne społeczeństwa. Europejskie systemy edukacji stają się coraz lepsze, dlatego też ważne jest, by korzyści z tego sukcesu odnosili także ci najbardziej zagrożeni. Wymaga to nowych i większych nakładów na edukację, co pozwoli zapewnić wysokiej jakości, otwarte, wspierające i tolerancyjne środowisko edukacyjne dla wszystkich.

Z danych zebranych na potrzeby Monitora wynika, że jest pięć razy bardziej prawdopodobne, iż 15-latkowie o niskim statusie społeczno-ekonomicznym nie zdobędą podstawowych umiejętności, takich jak umiejętność czytania, pisania i liczenia, niż że umiejętności tych nie zdobędą ich lepiej sytuowani rówieśnicy. Zwraca się również uwagę na to, iż w przypadku uczniów urodzonych za granicą prawdopodobieństwo przedwczesnego zakończenia nauki jest dwukrotnie wyższe niż w przypadku uczniów urodzonych w kraju.

Sytuacja ta ma miejsce w obliczu ciągłych cięć wydatków w budżetach na edukację, które zmniejszyły się od 2010 r. w całej Europie o 3,2 proc. W analizie stwierdzono, że pobudzenie inwestycji w kształcenie jest konieczne, by stworzyć bardziej integracyjne systemy edukacji w Europie i uniknąć zwiększania się „ubóstwa edukacyjnego”, które pozostaje podstawową przyczyną bezrobocia i wykluczenia społecznego. Państwom członkowskim zaleca się, by skoncentrowały działania na poprawie dostępności i jakości systemów kształcenia i szkolenia oraz na ich dostosowaniu do potrzeb rynku pracy.


Kontekst

Monitor kształcenia i szkolenia 2015 to czwarta edycja tego rocznego sprawozdania, w którym uwzględniany jest rozwój systemów kształcenia i szkolenia w Europie poprzez zestawienie szerokiego wachlarza zweryfikowanych danych. W ten sposób mierzy się postępy Europy w osiąganiu głównego celu strategii „Europa 2020” dotyczącego edukacji, jako części szerszej unijnej strategii na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Sprawozdanie to jest również punktem wyjścia dla oceny wyników osiągniętych przez państwa UE, będącej podstawą rocznych sprawozdań krajowych w ramach europejskiego semestru.

Dzięki tej analizie zwiększa się zasób wiedzy opartej na dowodach, służącej za podstawę dla polityk w zakresie kształcenia i szkolenia w szerszym kontekście. Stała się ona także narzędziem odniesienia dla osób odpowiedzialnych za wyznaczanie kierunków polityki w całej Europie. Na tę analizę składają się: porównanie państw członkowskich, dwadzieścia osiem szczegółowych sprawozdań dotyczących poszczególnych państw oraz specjalna strona internetowa zawierająca dodatkowe dane i informacje.

Wzajemne uczenie się oraz wzmocnione podstawy wiedzy opartej na dowodach są niezwykle istotne, by państwa członkowskie mogły sprostać wyzwaniom takim jak zwiększające się nierówności i utrzymujące się bezrobocie w całej Europie. Dane zebrane w Monitorze mogą również przyczynić się do lepszego zrozumienia rosnącego ryzyka radykalizacji, która uwidoczniła się w zamachach w Paryżu i Kopenhadze w tym roku, i skuteczniejszej walki z tym zjawiskiem, a także pomóc stawić czoła wyzwaniom wynikającym z trwającego kryzysu uchodźczego dzięki tworzeniu bardziej otwartych i spójnych społeczeństw.
 

Monitor kształcenie i szkolenia 2015więcej informacji: 
http://ec.europa.eu/education/tools/et-monitor_pl.htm


/informacja prasowa/


 

Skojarzone pliki:
[EN] Monitor kształcenia i szkolenia 2015 [pdf]
[EN] Monitor kształcenia i szkolenia 2015 - sprawozdanie dotyczące Polski [pdf]
 

Podziel się
KOMENTARZE
foto

olga(Gość) z: http://www.lilka.pl/, 15 Listopad 15 08:37

No właśnie, postępy zdobywania wykształcenia. A edukacja powinna być przyjemna i łączyć się ze zdobywaniem wiedzy i pasją.

DODAJ KOMENTARZ
Zaloguj się albo Dodaj komentarz jako gość.

Dodaj komentarz:ZOBACZ TAKŻE
REKLAMA
SPOŁECZNOŚĆ
Kategorie
Technologia
NAJNOWSZE ARTYKUłY

#UOKiKtestuje - tornistry

Redakcja portalu 23 Sierpień 2021

RPO krytycznie o rządowym projekcie odpowiedzialności karnej dyrektorów szkół i placówek dla dzieci

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021

"Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej lekturą jubileuszowej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania.

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021

Poznaliśmy laureatów I edycji ogólnopolskiego Konkursu "Pasjonująca lekcja religii"

Redakcja portalu 19 Lipiec 2021

Rusza konkurs "Pasjonująca lekcja religii"

Redakcja portalu 10 Maj 2021


OSTATNIE KOMENTARZE

Wychowanie w szkole, czyli naprawdę dobra zmiana

~ Staszek(Gość) z: http://www.parental.pl/ 03 Listopad 2016, 13:21

Ku reformie szkół średnich - część I

~ Blanka(Gość) z: http://www.kwadransakademicki.pl/ 03 Listopad 2016, 13:18

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:15

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:14

Presja rodziców na dzieci - Wykład Margret Rasfeld

03 Listopad 2016, 13:09


Powrót do góry
logo_unii_europejskiej