Imię i nazwisko:
Adres email:

Poleć treść:


KE: Wynagrodzenia nauczycieli w Europie zaczynają rosnąć

Redakcja portalu, 06 Październik 14 Dodaj komentarz Wyślij Drukuj

KE: Wynagrodzenia nauczycieli w Europie zaczynają rosnąć

W latach 2013–2014 wynagrodzenia nauczycieli wzrosły w 16 europejskich państwach (w Belgii, Danii, Niemczech, Estonii, Francji, Chorwacji, Luksemburgu, na Węgrzech, Malcie, w Austrii, Słowacji, Finlandii, Zjednoczonym Królestwie, Norwegii, Macedonii, Turcji) w porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym, zgodnie ze sprawozdaniem Eurydice, przygotowanym dla Komisji Europejskiej. Wzrost wynagrodzeń wynikał głównie z przeprowadzonych reform płac oraz dostosowań do kosztów utrzymania. Analiza dotyczy nauczycieli i dyrektorów w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W około połowie z 33 europejskich państw uwzględnionych w sprawozdaniu siła nabywcza nauczycieli[1] w 2014 r. jest wciąż na poziomie niższym od poziomu w 2009 r.

W niektórych państwach – w Belgii (region Flandrii), Danii (szkoły podstawowe i gimnazjalne), na Litwie, w Luksemburgu, Austrii, Finlandii (szkoły podstawowe i gimnazjalne) oraz we Włoszech (szkoły ponadgimnazjalne) – zmniejszenie siły nabywczej jest względnie niewielkie i wynosi poniżej 3 proc., natomiast na Cyprze, we Włoszech (szkoły podstawowe i gimnazjalne), w Holandii, Portugalii, Rumunii (szkoły podstawowe) oraz w Zjednoczonym Królestwie przedmiotowa siła nabywcza zmniejszyła się od 5 do 10 proc. W Irlandii, Hiszpanii, Rumunii (szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne), Słowenii i Islandii wartość siły nabywczej nauczycieli spadła o 13 do 17 proc. Największy jej spadek odnotowano w Grecji – 40 proc.

Podnoszenie świadomości na temat zawodu nauczyciela jest niezbędne, aby stworzyć silne kadry, które będą dysponować umiejętnościami niezbędnymi w XXI w. – stwierdziła europejska komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży Androulla Vassiliou. – Jakość kształcenia i umiejętności, które nauczyciele przekazują naszym młodym pokoleniom, będą mieć długotrwały wpływ na przyszłe prace i wzrost gospodarczy. W czasie gdy Unia Europejska wychodzi z kryzysu gospodarczego państwa członkowskie powinny uważnie zastanowić się nad rolą wynagrodzenia i warunków pracy nauczycieli w zachęcaniu najlepszych kandydatów do podjęcia pracy w tym zawodzie i pozostania w nim.

W sprawozdaniu pt. "Wynagrodzenia i świadczenia nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie (2013/2014)" wskazuje się, że podstawowe płace początkujących nauczycieli w szkolnictwie podstawowym i gimnazjalnym są niższe od PKB na mieszkańca[2] w około trzech czwartych zbadanych państw (poza Niemcami, Hiszpanią, Cyprem, Maltą, Portugalią, Zjednoczonym Królestwem–Szkocją, Czarnogórą i Turcją). W przypadku większości z państw powyższa sytuacja ma miejsce również w odniesieniu do wynagrodzeń nauczycieli w szkołach ponadgimnazjalnych.

W sprawozdaniu wskazuje się również na fakt, że w przypadku znacznej większości państw płace nauczycieli wzrastają wraz z długością stażu pracy. Jednak poziom wzrostu wynagrodzeń i tempo tego wzrostu różnią się. W niektórych przypadkach podwyżki są stosunkowo niskie, ale względnie szybko dochodzi się do najwyższego poziomu w siatce płac (Dania, Estonia, Łotwa, Malta, Finlandia, Zjednoczone Królestwo–Szkocja), natomiast w innych państwach wysokie podwyżki otrzymuje się jedynie pod koniec długiego okresu zatrudnienia (Grecja, Węgry, Austria, Portugalia, Rumunia).

Podstawowe wynagrodzenia nauczycieli mogą również rosnąć ze względu na świadczenia wynikające z dodatkowych kwalifikacji, oceny ich pracy lub z uwagi na nauczanie dzieci specjalnej troski.

Zachęty tego rodzaju mogą przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności zawodu nauczyciela poprzez zmianę podejścia do rozwoju kariery – z kariery opartej na stażu pracy w kierunku kariery uwzględniającej rozwój, wyniki i wydajność. Połączenie zdobywania nowych umiejętności oraz stosowania lepszych metod nauczania z rozwojem kariery posłuży prawdopodobnie jako zachęta dla całej nauczycielskiej społeczności, a w szczególności dla młodych nauczycieli, w tym tych, którzy zdecydowali się na podjęcie pracy w zawodzie nauczyciela po rozpoczęciu kariery zawodowej w innym sektorze działalności.


Kontekst

Opublikowanie dorocznego sprawozdania Eurydice zbiega się ze Światowym Dniem Nauczyciela (5 października). Sprawozdanie zawiera porównawczy przegląd wynagrodzeń nauczycieli i dyrektorów szkół zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, w pełni wykwalifikowanych, na poziomach kształcenia przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Obejmuje ono 33 państwa europejskie (państwa członkowskie UE poza Bułgarią oraz Islandię, Liechtenstein, Czarnogórę, byłą jugosłowiańską republikę Macedonii, Norwegię i Turcję).

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych państw dotyczą następujących kwestii:
 
  • organów decyzyjnych odpowiedzialnych za kształtowanie płac nauczycieli/dyrektorów szkół;
  • ustaleń w zakresie wynagrodzeń w sektorze prywatnym;
  • minimalnych i maksymalnych rocznych podstawowych wynagrodzeń brutto w pełni wykwalifikowanych nauczycieli/dyrektorów szkół zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w szkołach państwowych;
  • wzrostu wynagrodzenia w zależności od stażu pracy;
  • informacji na temat wzrostu/spadku wynagrodzenia w ciągu ostatniego roku;
  • różnego rodzaju świadczeń i organów decyzyjnych odpowiedzialnych za ich przyznawanie. 



* * *
 

 

[1] Porównanie wynagrodzeń w 2009 r. i 2014 r. w warunkach rzeczywistych i w walutach krajowych pokazuje, że pogorszenie koniunktury gospodarczej wywarło bezpośredni wpływ na minimalne podstawowe wynagrodzenia nauczycieli w większości państw. Zmiany w wynagrodzeniach podstawowych wynikają głównie z reform płac w sektorze edukacyjnym, dostosowań wynagrodzeń nauczycieli mających na celu dotrzymanie kroku wzrastającym kosztom utrzymania oraz z ogólnych zmian w wynagrodzeniach w sektorze publicznym. Bezwzględne zmiany w wynagrodzeniach nie zawsze powodują zmiany rzeczywiste płac, ponieważ koszty utrzymania również się zmieniają. W mniej więcej połowie europejskich państw obcięto lub zamrożono płace pracowników sektora publicznego w latach 2009–2014 na co najmniej rok, w związku z czym siła nabywcza nauczycieli zmalała.

[2] PKB (produkt krajowy brutto) na mieszkańca określa standard życia w danym państwie.




źródło:
 
http://europa.eu/

 

 

Skojarzone pliki:
[EN] Wynagrodzenia i świadczenia nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie (2013/2014) [pdf]
 

Podziel się
KOMENTARZE
Aktualnie brak komentarzy. Bądź pierwszy, wyraź swoją opinię

DODAJ KOMENTARZ
Zaloguj się albo Dodaj komentarz jako gość.

Dodaj komentarz:



ZOBACZ TAKŻE
REKLAMA
SPOŁECZNOŚĆ
Kategorie
Technologia
NAJNOWSZE ARTYKUłY

Warszawska Liga Debatancka dla Szkół Podstawowych - trwa przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji

Redakcja portalu 29 Czerwiec 2022

Trwa II. edycja konkursu "Pasjonująca lekcja religii"

Redakcja portalu 29 Czerwiec 2022

#UOKiKtestuje - tornistry

Redakcja portalu 23 Sierpień 2021

"Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej lekturą jubileuszowej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania.

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021

RPO krytycznie o rządowym projekcie odpowiedzialności karnej dyrektorów szkół i placówek dla dzieci

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021


OSTATNIE KOMENTARZE

Wychowanie w szkole, czyli naprawdę dobra zmiana

~ Staszek(Gość) z: http://www.parental.pl/ 03 Listopad 2016, 13:21

Ku reformie szkół średnich - część I

~ Blanka(Gość) z: http://www.kwadransakademicki.pl/ 03 Listopad 2016, 13:18

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:15

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:14

Presja rodziców na dzieci - Wykład Margret Rasfeld

03 Listopad 2016, 13:09


Powrót do góry
logo_unii_europejskiej