Imię i nazwisko:
Adres email:

Poleć treść:


Zadanie odpowiedniego zorganizowania edukacji uczniów z niepełnosprawnością umocowane w ustawie

Katarzyna Hall, 24 Grudzień 14 Dodaj komentarz Wyślij Drukuj

Celem trzech poprawek zgłoszonych w trakcie prac nad ustawą zmianiającą ustawę o systemie oświaty jest uszczelnienie sposobu wydatkowania środków naliczanych z budżetu państwa dla samorządów z tytułu niepełnosprawności konkretnych dzieci poprzez przypisanie jednoznacznie odpowiedzialności za realizację określonych zadań zarówno organom prowadzącym szkoły i placówki (poprawka pierwsza), jednostkom samorządu terytorialnego (poprawka druga), jak i dyrektorom szkół (poprawka trzecia).
 

Zgłoszone 18 grudnia 2014 roku na podkomisji jakości edukacji poprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty:
 
1. w art. 5 w ust. 7 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
 
1a) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;
2. w art. 5a zdanie pierwsze w ust. 2 otrzymuje brzmienie:
 
2. Zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, jest zadaniem oświatowym: (...)
3. w art. 39 w ust. 1 po pkt 9 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:
 
10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.
Poprawki mają na celu uzupełnienie zmiany wprowadzanej art. 34 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczącej dopuszczalnego sposobu wydatkowania kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej, naliczanej w związku z koniecznością stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
 
Zmiana ta ogranicza się bowiem do aspektu finansowego, który bez wątpienia jest głównym źródłem problemów z egzekwowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, ale nie jest źródłem jedynym.
 
Dodatkowo proponowane zmiany mają charakter trwały, podczas gdy zmiana wprowadzana ustawą okołobudżetową ogranicza się tylko do jednego roku (2015). Przedkładane poprawki pozwolą zatem na trwalsze związanie finansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z odpowiedzialnością samorządów i dyrektorów szkół za realizację tych zadań, niezależnie od szczegółowych rozwiązań budżetowych w przyszłych latach.
 
Pierwsza proponowana poprawka jednoznacznie określa zadanie oświatowe organów prowadzących szkoły i placówki jakim jest zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym.
 
Druga poprawka dookreśla, że "Zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej" jest zadaniem oświatowym jednostek samorządu terytorialnego odpowiedniego szczebla.
 
Trzecia poprawka wprowadza jednoznaczne ustawowe wskazanie dyrektora szkoły lub placówki jako podmiotu odpowiedzialnego za realizację zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.
 

W aktualnym stanie prawnym kwestia ta uregulowana jest w rozporządzeniach ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Proponowana zmiana przepisów ustawy precyzyjniej wskazuje odpowiedzialność za realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, umocowując ww. obowiązek w akcie prawnym wyższego rzędu. Będzie to sprzyjać eliminowaniu negatywnych praktyk niezapewniania przez przedszkola i szkoły odpowiedniego wsparcia dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym. Problem dotyczy w szczególności uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, którzy wymagają najczęściej indywidualnej stałej asysty osoby dorosłej, a także generalnie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych. 

 


* * *


 
 O autorce:
Katarzyna Hall  

Katarzyna Hall

Posłanka na Sejm RP, minister edukacji narodowej w pierwszym rządzie Donalda Tuska (2007-2011). Zanim trafiła do rządu i potem do parlamentu, pracowała w szkole podstawowej, średniej, na uniwersytecie, w organizacji pozarządowej i w samorządzie terytorialnym, jako zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska do spraw polityki społecznej, dyrektorka szkoły, nauczycielka matematyki. Pisała artykuły między innymi w “Rzeczpospolitej” i w “Gazecie Wyborczej” oraz redagowała kwartalnik edukacyjny “Klocki Autonomiczne w szkole”. Prywatnie mama trzech dorosłych synów i babcia trzech wnuczek, żona Aleksandra Halla, mieszkanka Sopotu.

W internecie: www.hall.pl | Twitter | Facebook

Tekst ukazał się pierwotnie na profilu autorki w serwisie NaTemat.pl: http://katarzynahall.natemat.pl/

 

Aktualna ocena

0

Oceń
Podziel się
KOMENTARZE
Aktualnie brak komentarzy. Bądź pierwszy, wyraź swoją opinię

DODAJ KOMENTARZ
Zaloguj się albo Dodaj komentarz jako gość.

Dodaj komentarz:ZOBACZ TAKŻE
REKLAMA
SPOŁECZNOŚĆ
KATEGORIE
NAJNOWSZE ARTYKUŁY

#UOKiKtestuje - tornistry

Redakcja portalu 23 Sierpień 2021

RPO krytycznie o rządowym projekcie odpowiedzialności karnej dyrektorów szkół i placówek dla dzieci

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021

"Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej lekturą jubileuszowej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania.

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021

Poznaliśmy laureatów I edycji ogólnopolskiego Konkursu "Pasjonująca lekcja religii"

Redakcja portalu 19 Lipiec 2021

Rusza konkurs "Pasjonująca lekcja religii"

Redakcja portalu 10 Maj 2021


OSTATNIE KOMENTARZE

Wychowanie w szkole, czyli naprawdę dobra zmiana

~ Staszek(Gość) z: http://www.parental.pl/ 03 Listopad 2016, 13:21

Ku reformie szkół średnich - część I

~ Blanka(Gość) z: http://www.kwadransakademicki.pl/ 03 Listopad 2016, 13:18

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:15

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:14

Presja rodziców na dzieci - Wykład Margret Rasfeld

03 Listopad 2016, 13:09


Powrót do góry
logo_unii_europejskiej