Imię i nazwisko:
Adres email:

Czasopismo

OCENY-EGZAMINY-RANKINGI

Zadedykowane dyrektorowi CKE // Zofia Grudzińska

Żyjemy w epoce testów. Nie do wiary, że kiedyś-nie więcej, jak sto lat temu-nikomu nawet do głowy nie przyszło, by wartość umiejętności człowieka "mierzyć", a szczególnie by czynić to za pośrednictwem anonimowych trafień, które mogą być wynikiem ...

Strategie uczenia się // Danuta Sterna

Wypróbowywanie różnych metod, obserwacja, jak one działają na uczenie się uczniów i w końcu świadome poszerzanie swojego  warsztatu dydaktycznego powodują, że praca nauczyciela jest ciekawsza i bardziej satysfakcjonująca.Bycie nauczycielem staje się pasjonującą ...

Kowal zawinił, cygana powiesili // rozmowa z prof dr. hab. Krzysztofem Konarzewskim

Na swoich wykładach mówię studentom m.in. o wkładzie Jurgena Habermasa we współczesną teorię pedagogiczną, a potem pytam o to na egzaminie. Czy można mi zarzucić, że nie kształcę, lecz tylko przygotowuję ich do egzaminu? Skoro bowiem egzamin sprawdza wiedzę wchodzącą w ...

Jak pomagać (a nie szkodzić) uczniom ocenianiem szkolnym // Bolesław Niemierko

Gdy uczeń stale otrzymuje „suche stopnie" lub ogólnikowe pochwały i nagany; podejmuje rodzaj gry o zdobywanie nagród i unikanie kary, a jakość wykonywanych czynności traci na znaczeniu. Gra nabiera rumieńcówy, gdy toczy się naforum klasy i jej stawkę jest ...

Uchwycić balans, rzecz o meandrach oceniania // rozmowa z prof. dr. hab. Bolełsawem Niemierko

Badania dowodzę, że większość nauczycieli wyżej ocenia ucznia, który osięgnęł dany wynik dużym wysiłkiem, niż takiego, u którego ten wynik oznacza brak postępu. Między oceną, która jest tylko pozycją na skali punktowej, a oceną, która świadczy o rozwoju ...

O niepowodzeniach z wczoraj i powodzeniach jutro // Elżbieta Binswanger-Stefańska

Nie jestem ani pedagogiem, ani teoretykiem dydaktyki. Ale jestem byłym uczniem (byłą uczennicą). Mogę więc z punktu widzenia ucznia poteoretyzować o niepowodzeniach w szkole.Tym bardziej, że w praktyce zaliczyłam niejedno.Na pytanie „skąd się biorą niepowodzenia w szkole?" ...

Znaczenie wiedzy pedeutologicznej w kształceniu nauczycieli // Grzegorz Ćwiertniewicz

Pedeutologia (gr. paideutes-nauczyciel, logos-słowo) jest subdyscypliną pedagogicznązajmującą się problemami zawodu nauczycielskiego. Wincenty Okoń postrzegał ją jako „coraz wyraźniej usamodzielniający się dział pedagogiki, którego przedmiotem są zagadnienia dotyczące ...

Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjnew edukacji wczesnoszkolnej w świetle badań // Roman Lorens

W zawód nauczyciela, bardziej niż w jakikolwiek inny, wpisana jest konieczność stałego rozwijania i doskonalenia swoich kompetencji, zarówno merytorycznych, jak i dydaktyczno-metodycznych, a samodzielne podejmowanie i realizowanie przez nauczyciela takich działań można uznać ...
Maj/czerwiec 2018
REKLAMA
SPOŁECZNOŚĆ
NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Warszawska Liga Debatancka dla Szkół Podstawowych - trwa przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji

Redakcja portalu 29 Czerwiec 2022

Trwa II. edycja konkursu "Pasjonująca lekcja religii"

Redakcja portalu 29 Czerwiec 2022

#UOKiKtestuje - tornistry

Redakcja portalu 23 Sierpień 2021

"Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej lekturą jubileuszowej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania.

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021

RPO krytycznie o rządowym projekcie odpowiedzialności karnej dyrektorów szkół i placówek dla dzieci

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021


OSTATNIE KOMENTARZE

Wychowanie w szkole, czyli naprawdę dobra zmiana

~ Staszek(Gość) z: http://www.parental.pl/ 03 Listopad 2016, 13:21

Ku reformie szkół średnich - część I

~ Blanka(Gość) z: http://www.kwadransakademicki.pl/ 03 Listopad 2016, 13:18

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:15

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:14

Presja rodziców na dzieci - Wykład Margret Rasfeld

03 Listopad 2016, 13:09


Powrót do góry
logo_unii_europejskiej