Imię i nazwisko:
Adres email:

Czasopismo

UCZELNIA 3.0

Asseco dla uczelni // rozmowaz Danielem Lalą wiceprezesem zarządu Asseco DS

Cyfrowa rewolucja widoczna w polskiej gospodarce, coraz mocniej dotyczy również sektora szkolnictwa wyższego. Obecny rok to dla polskich uczelni to ogromna szansa na wdrożenie innowacyjnych metod nauczania, poprawę efektywności funkcjonowania i zwiększenie swojej konkurencyjności na ...

Asseco wspiera polskie uczelnie

Ponad 170 Rektorów, Prorektorów i Kanclerzy spotkało się 27 marca w Warszawie, aby podyskutować o przyszłości polskiej edukacji wyższej. Konferencję “Uczelnia 3.0” zorganizowało Asseco Data Systems pod honorowym patronatem Polskiej Akademii Nauk. Głównym ...

Uczelnia 3.0 by Asseco. Kompleksowa oferta dla Uczelni Wyższych

Asseco współpracuje z Uczelniami od kilkunastu lat. Dostarczyliśmy platformy edukacyjne, oprogramowanie Akademickich Biur Karier, systemy ERP, szkolenia i sprzęt do kilkudziesięciu uczelni w Polsce i na świecie. Będąc świadomym dużych potrzeb związanych z Informatyką oraz ...

Trzy pytania do ekspertów Asseco Data Systems

Asseco jest znane na rynku jako lider rozwiązań informatycznych na rynku biznesowym, skąd u Państwa zainteresowanie rynkiem edukacyjnym?

Szkolenia na miejscu zbrodni. Wirtualna scena zbrodni na Uniwersytecie Wrocławskim

Wirtualna scena zbrodni to aplikacja pozwalająca studentom prawa i kryminalistyki nie tylko przyswoić wiedzę, ale i nabyć nawyki w zakresie poprawnego sposobu prowadzenia oględzin miejsca zbrodni oraz zabezpieczania pozostawionych tam śladów. Aplikacja została przygotowana w ...

Konkurs NCBR na zintegrowane programy dla Uczelni

7 maja 2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłosiło, w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, trzy konkursy.

Co powinien zawierać system ERP dla uczelni wyższych? // opr. redakcja

Amerykanie uważają, że uniwersytet jest takim samym przedsiębiorstwem jak każda firma. Co prawda, ma inną misję, inne cele i zadania, nie mniej jest to przedsiębiorstwo. Skoro tak, to musi być dobrze zarządzane - to słowa Andrzeja Rabczenko, doradcy prezydenta Pracodawców RP, ...

W oczekiwaniu na Uczelnię 3.0 // rozmowa z dr. hab. Mirosławem Grewińskim

Uczelnia 3.0-czym według Pana będzie i kiedy możemy się jej spodziewać? I w końcu- choć zapewne od tego powinienem był wyjść- czy współczesne polskie uczelnie osiągnęły już(?!) poziom 2.0?

Higher Education and Life-Long-Education in the New Landscape of Work // Mario Raich, Simon L. Dolan

Our world is in midst of digitalization and is alreadyshifting with an amazing pace towards a world dominated by virtualization and artificial intelligence. People will work and live in collaboration with smart machines.

Współczesne trendy w globalnej edukacji i ich wpływ na umiędzynarodowienie szkół wyższych - wybrane aspekty // Grzegorz Mazurek

Czy umiędzynarodowienie szkoły wyższej to cel czy środek do jego osiągnięcia? To paradoksalnie niełatwe w odpowiedzi pytanie należy sobie zadać szczególnie teraz, gdy polskie szkolnictwo wyższe ulega dynamicznym zmianom determinowanym zarówno przez globalne trendy - w ...

Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego. Dajemy studentom przestrzeń, jakiej nie oferowały żadne uczelnie // rozmowa z Jackiem Sztoclmanem

Inkubator oferuje szereg aktywnośći, które pomagają studentom rozwinąć umiejętności przydatne z jednej strony na rynku pracy, a z drugiej strony, i ta jest moim zdaniem ważniejsza, na rynku w ogóle. Zdajemy sobie sprawę, że część osób zostanie naukowcami, ...

Habilitacja // Bogusław Śliwerski

Awans naukowy, a jakże często i niepowodzenia w trakcie wszczynanych postępowań o nadanie stopni naukowych czy tytułu naukowego profesora nie powinny być wyłącznie, czy przede wszystkim, sprawą indywidualną każdego z naukowców.Należy je również postrzegać przez pryzmat ...

Jakość studiów doktoranckich - wyzwanie dla polskich uczelni // Jan Fazlagić

Z danych OECD wynika, że w 1990r. doktorantów było w Polsce ok. 2,7 tys., podczas gdy w 2013r ich liczebność zdecydowanie przewyższyła już 43 tys. Lecz wzrost liczy studiujących na studiach II stopnia koresponduje ze spadkiem efektynośći tego rodzaju studiów. Polska zajmuje ...
Lipiec/sierpień 2018
REKLAMA
SPOŁECZNOŚĆ
NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Warszawska Liga Debatancka dla Szkół Podstawowych - trwa przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji

Redakcja portalu 29 Czerwiec 2022

Trwa II. edycja konkursu "Pasjonująca lekcja religii"

Redakcja portalu 29 Czerwiec 2022

#UOKiKtestuje - tornistry

Redakcja portalu 23 Sierpień 2021

"Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej lekturą jubileuszowej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania.

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021

RPO krytycznie o rządowym projekcie odpowiedzialności karnej dyrektorów szkół i placówek dla dzieci

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021


OSTATNIE KOMENTARZE

Wychowanie w szkole, czyli naprawdę dobra zmiana

~ Staszek(Gość) z: http://www.parental.pl/ 03 Listopad 2016, 13:21

Ku reformie szkół średnich - część I

~ Blanka(Gość) z: http://www.kwadransakademicki.pl/ 03 Listopad 2016, 13:18

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:15

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:14

Presja rodziców na dzieci - Wykład Margret Rasfeld

03 Listopad 2016, 13:09


Powrót do góry
logo_unii_europejskiej