Imię i nazwisko:
Adres email:

Aktualności

Komisja Europejska inauguruje inicjatywę na rzecz otwartej edukacji służącą pobudzaniu innowacji i rozwijaniu umiejętności informatycznych w szkołach i na uczelniach wyższych

Redakcja portalu, 28 Wrzesień 13, komentarze (0)

Komisja Europejska inauguruje inicjatywę na rzecz otwartej edukacji służącą pobudzaniu innowacji i rozwijaniu umiejętności informatycznych w szkołach i na uczelniach wyższych

Ponad 60% dziewięciolatków w UE uczy się w szkołach, które wciąż jeszcze nie są wyposażone w sprzęt informatyczny. W dniu dzisiejszym Komisja Europejska przedstawiła plan działania na rzecz otwartej edukacji, który ma pomóc zaradzić tej sytuacji i podobnym problemom związanym z dostępem do technologii cyfrowych. 

Inauguracja europejskiego sojuszu na rzecz przygotowania zawodowego

Redakcja portalu, 06 Lipiec 13, komentarze (0)

Inauguracja europejskiego sojuszu na rzecz przygotowania zawodowego

2 lipca br., podczas konkursu WorldSkills 2013 w Lipsku (Niemcy), Androulla Vassiliou (komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży) i László Andor (komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego) zainaugurowali europejski sojusz na rzecz przygotowania zawodowego. Sojusz pomoże w walce z bezrobociem osób młodych, podnosząc jakość i dostępność przyuczania do zawodu w Unii Europejskiej dzięki szeroko zakrojonej współpracy kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie zatrudnienia i edukacji. Jego celem jest też zmiana nastawienia społeczeństwa do przyuczania do zawodu. W szczególności w ramach sojuszu określone zostaną najbardziej skuteczne systemy przyuczania do zawodu, a w każdym państwie członkowskim zastosowane zostaną najodpowiedniejsze rozwiązania.

8 na 10 osób uważa, że projekty UE wspierają innowacje w szkole

Redakcja portalu, 10 Maj 13, komentarze (0)

8 na 10 osób uważa, że projekty UE wspierają innowacje w szkole

Ponad 8 na 10 osób zaangażowanych w finansowaną przez UE inicjatywę wspierającą innowacyjne metody nauczania i udoskonalenie materiałów edukacyjnych dla dzieci uważa, że program miał na nie pozytywny i długofalowy wpływ. Według nowego badania, podobny odsetek osób stwierdził również, że bez wsparcia UE nie można by osiągnąć tych samych wyników.

Lepsze wsparcie dla osób rozpoczynających pracę w zawodzie nauczyciela w UE

Redakcja portalu, 26 Kwiecień 13, komentarze (0)

Lepsze wsparcie dla osób rozpoczynających pracę w zawodzie nauczyciela w UE

Programy integracyjne oferujące pomoc i poradę, dostosowane do indywidualnych potrzeb początkujących nauczycieli, obowiązują obecnie w 15 państwach członkowskich UE (Austrii, na Cyprze, w Estonii, Francji, Irlandii, Luksemburgu, na Malcie, w Niemczech, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i we Włoszech) oraz w Chorwacji i Turcji – tak wynika z raportu Komisji Europejskiej dotyczącego warunków pracy nauczycieli w szkołach i ich kadry kierowniczej w 32 krajach.

Postępy w przeciwdziałaniu zjawisku przedwczesnego kończenia nauki oraz w zwiększeniu poziomu wykształcenia - chłopcy jednak coraz wyraźniej pozostają w tyle

Redakcja portalu, 12 Kwiecień 13, komentarze (0)

Postępy w przeciwdziałaniu zjawisku przedwczesnego kończenia nauki oraz w zwiększeniu poziomu wykształcenia - chłopcy jednak coraz wyraźniej pozostają w tyle

Zgodnie z danymi statystycznymi dla 2012 r. opublikowanymi przez Eurostat większość państw członkowskich UE poczyniła postępy w osiąganiu celów w zakresie edukacji określonych w strategii „Europa 2020”. Zakładają one obniżenie odsetka uczniów przedwcześnie kończących naukę do poziomu poniżej 10 proc. i zwiększenie do ponad 40 proc. liczby osób z wyższym wykształceniem (studia wyższe lub ich odpowiednik) do 2020 r. 

Wydatki państw członkowskich na edukację pod presją

Redakcja portalu, 07 Kwiecień 13, komentarze (0)

Wydatki państw członkowskich na edukację pod presją

Jak wykazało badanie Komisji Europejskiej na temat wpływu kryzysu na środki przeznaczane na edukację od 2010 r., w ośmiu spośród 25 państw członkowskich odnotowano obniżenie inwestycji w edukację. Ponad pięcioprocentowe cięcia wprowadzono w Grecji, na Węgrzech1, we Włoszech2, na Litwie i w Portugalii, podczas gdy w Estonii, Polsce3, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii (Szkocja) odnotowano spadek o 1-5 %. Jednocześnie pięć państw członkowskich zwiększyło swoje wydatki na edukację o ponad 1%: Austria, Dania, Luksemburg, Malta i Szwecja, a także niemieckojęzyczny obszar Belgii. Niemcy i Holandia nie przedstawiły danych za okres od 2010 r.

Partnerstwa szkół przyczyniają się do poprawy umiejętności uczniów i nauczycieli

Redakcja portalu, 23 Grudzień 12, komentarze (0)

Partnerstwa szkół przyczyniają się do poprawy umiejętności uczniów i nauczycieli

Nowe badanie na temat wpływu partnerstw między szkołami z różnych krajów wykazało, że uczniowie tych placówek, a w szczególności szkół średnich, znacznie poprawili swoje umiejętności, w tym umiejętności kulturowe i społeczne, informatyczne oraz w zakresie języków obcych. Wpływ ten był najsilniejszy w przypadku uczniów, którzy odwiedzili partnerskie szkoły. Siedem z dziesięciu szkół uznało, że partnerstwa miały silny lub bardzo silny wpływ na świadomość i ekspresję kulturalną uczniów, a także na ich kompetencje społeczne i obywatelskie; rozwinęli oni również umiejętności informatyczne (54%) i zdolność do porozumiewania się w językach obcych (52%). Partnerstwa finansowane były poprzez program wymian Comenius, który jest szkolnym odpowiednikiem programu Erasmus.

Komisja Europejska prezentuje strategię dotyczącą nowego podejścia do edukacji

Redakcja portalu, 22 Listopad 12, komentarze (0)

Komisja Europejska prezentuje strategię dotyczącą nowego podejścia do edukacji

Wskaźnik bezrobocia wśród młodzieży w Unii Europejskiej wynosi około 23%, przy ponad 2 mln nieobsadzonych miejsc pracy. Europa potrzebuje radykalnej zmiany podejścia do sposobu, w jaki systemy kształcenia i szkolenia są w stanie zapewnić umiejętności potrzebnych na rynku pracy. Zadanie to jest utrudnione w kontekście szeroko zakrojonych środków oszczędnościowych i cięć budżetów przeznaczonych na edukację. Komisja Europejska rozpoczyna dzisiaj nową strategię pod hasłem Nowe podejście do edukacji, zachęcającą państwa członkowskie do podjęcia natychmiastowych działań gwarantujących młodym ludziom rozwój umiejętności i kompetencji potrzebnych na rynku pracy. Ma ona również ułatwić państwom członkowskich osiągnięcie celów w zakresie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Strona 2 z 2

<< Poprzednia 1 2
REKLAMA
SPOŁECZNOŚĆ
Kategorie
Technologia
NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Warszawska Liga Debatancka dla Szkół Podstawowych - trwa przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji

Redakcja portalu 29 Czerwiec 2022

Trwa II. edycja konkursu "Pasjonująca lekcja religii"

Redakcja portalu 29 Czerwiec 2022

#UOKiKtestuje - tornistry

Redakcja portalu 23 Sierpień 2021

"Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej lekturą jubileuszowej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania.

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021

RPO krytycznie o rządowym projekcie odpowiedzialności karnej dyrektorów szkół i placówek dla dzieci

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021


OSTATNIE KOMENTARZE

Wychowanie w szkole, czyli naprawdę dobra zmiana

~ Staszek(Gość) z: http://www.parental.pl/
03 Listopad 2016, 13:21

Ku reformie szkół średnich - część I

~ Blanka(Gość) z: http://www.kwadransakademicki.pl/
03 Listopad 2016, 13:18

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość
03 Listopad 2016, 13:15

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość
03 Listopad 2016, 13:14

Presja rodziców na dzieci - Wykład Margret Rasfeld

03 Listopad 2016, 13:09


Powrót do góry
logo_unii_europejskiej